Demirdöküm İşçilerinin Sorunları Nihat ERGÜN e soruldu

Demirdöküm İşçilerinin Sorunları Nihat ERGÜN e soruldu MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sayın Celal ADAN, 'Pik Döküm' olarak bilinen demir döküm işçilerinin sorunlarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’e sordu.

Celal ADAN, konuyla ilgili TBMM Başkanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere Dört maddeden oluşan bir soru önergesi verdi.

ADAN, verdiği soru yazılı soru önergesinde önemli konulara değindi:

  1.  İstanbul’da ağırlıklı olarak Pik Dökümcüler Odası ile İTO ve İSO da kayıtlı yaklaşık 1500 işletmeyle istihdam ve katma değer yaratan kayıt altında çalışarak devletine her türlü yükümlülüğünü yerine getiren Döküm işletmelerini İstanbul genelinde kapatmanızın gerçek nedeni nedir? Bu uygulamalarınızla çeşitli bölgelerde kayıt dışı çalışan Döküm işletmelerinin her geçen gün arttırdığından haberiniz var mı? Bu mağduriyetin giderilmesi için hangi çalışmaları yapmaktasınız, bu konu ile ilgili bilgi verir misiniz?
  2.   1500’C ateşin karşısında evine günlük ekmek götürmeye çalışan Pik Dökümcülerinin yeni bir siteleşmeye, teknolojik açıdan gelişmeye ve Avrupa ile rekabet gücünün artmasına ihtiyacı vardır. İhracat, istihdam ve katma değer yaratan Döküm sektörünün rekabet şansının artması için verdiğiniz destekler nelerdir? Bunları açıklar mısınız?
  3.  Zengin demir madenleriyle dolu ülkemizde, bu sektörü kalitesiz ithal hammaddeye mecbur etmenizin sebepleri nelerdir?
  4. Şiledeki kum ocaklarında üretilen silis kumu, döküm sektörünün diğer ana maddesidir. Şile Kum Ocaklarını 2014’de kapatmayı hedefliyorsunuz. Döküm imalatına maliyeti 40 dolar olan silis kumu ithal edilir ise maliyeti 300 Dolar civarında olacaktır. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için ne tür düzenlemeleriniz olacaktır? Bunları açıklar mısınız?

Benzer İçerikler