MHP GNL BŞK YRD İST MV SAYIN CELAL ADAN'IN 17 ARALIK 2014 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

MHP GNL BŞK YRD İST MV SAYIN CELAL ADAN'IN 17 ARALIK 2014 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

AKP Türkiye’yi ahlaki ve manevi bir çöküşe, bir çürümeye mahkûm ediyor. Güvenilir hiç bir değer, hiç bir kurum bırakmadı.

Milletimizin zengin kültür mirasından biri, dindar insanların dürüst olacağı inancıdır. Kültürümüzde dindar insan haram yemez, rüşvet almaz, yolsuzluk yapmaz. AKP milletimizin bu temiz inancını istismar ederek iktidara geldi, tarihimizde görülmedik yolsuzluk rüşvetlerin şampiyonu oldu. Geriye dönüp baktığımızda AKP’nin milletimizi nasıl kandırdığı ortada.

2001 tarihli AKP Programının 2.2 numaralı bölümünde aynen şu taahhüt yer almaktadır:

 “Milletvekili ve bakanların yargılanmaları önündeki anayasal engeller kaldırılacak; dokunulmazlık, tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri önündeki engeller ve ayrıcalıklarla birlikte ele alınacak ve milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerine inhisar ettirilecektir.”

Şimdi Cumhurbaşkanına, altında imzası olan bu taahhüdünü yerine getirmesi için çağrıda bulunuyorum. Yolsuzluklar konusunda milletvekillerinin dokunulmazlığı olmasın! Cumhurbaşkanını,  2001 yılındaki bu sözlerini şimdi kamuoyu önünde tekrarlamaya çağırıyorum!

Başbakana sesleniyorum! Selefinizden temiz bir icraat devraldıysanız, gelin anayasayı değiştirelim, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nüfuz suiistimali, haksız kazanç gibi suçlarda dokunulmazlık olmasın!

Bu çağrımız bir feryattır!

Siyasetteki ahlaki çürüme, toplumu zehirlemektedir.

Bugün Türkiye’de hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, rant deyince akla gelen nedir?

Bu kelimeler söylendiğinde, suçüstü yakalanmış gibi telaşlananlar kimlerdir?

Böyle bir ortamda siyasete, hukuka, devlet kurumlarına güven kalır mı?

Özgür basın baskılarla yıldırılarsa...

Sayıştay raporları makaslanırsa...

Bağımsız yargı bir kaç ayda bir çıkarılan kanunlarla örselenip yandaşlarla doldurulursa, namuslu hâkim ve savcılar sürülür, yandaşlar terfilerle ödüllendirilirse, vatandaş adalete nasıl güvenecek?

Adalete güvenemeyen vatandaş kime başvuracak?

Türkiye derin bir ahlak krizine sürüklenmiş, yolsuzluk girdabına kapılmış bulunmaktadır. Bu böyle devam edemez, ülkemize de milletimize de yazık olmaktadır.

Tarih ve millet huzurunda Cumhurbaşkanını, Başbakanı, iktidar partisini dokunulmazlıkları kaldırmak, yolsuzlukla mücadele için gereken kanunları çıkarmak, kamu yatırımlarında ve ihalelerde şeffaflığı sağlamak için harekete geçmeye çağırıyoruz. İktidar hırsızlık ve yolsuzlukla mücadele etmek isterse Milliyetçi Hareket Partisi her türlü desteği vermeye hazırdır. 

Benzer İçerikler