MHP GNL BŞK YRD İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN CELAL ADAN'IN 6 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YAZILI BASIN AÇIKLAMASI

Günlerdir burada Torba Yasa adı altında, AKP Hükümetinin önümüze koyduğu maddeleri tartışmaya devam ediyoruz.

Fakat görüyoruz ki, hazırlanan Torba Yasa, memleket ve millet yararına değil, sadece AKP iktidarının hezeyanlarına hizmet etmektedir. Son günlerde burada konuştuğumuz her şey, ölçüsüz bir paniğin, ölçüsüz bir ihtirasın ve ölçüsüz bir hırsın ürünüdür.

Türk demokrasi tarihinde, Türk siyasi tarihinde görülmemiş, duyulmamış olayları yaşamaya devam ediyoruz.

Türkiye’nin Başbakanı işini gücünü bırakmış, elinde kumanda aletiyle, üstelik yurt dışındayken televizyonları teftiş ediyor. Televizyon müdürlerine talimatlar, emirler yağdırıyor. En son örneğini geçenlerde yaşadık. Sayın Başbakan yine elinde kumandayla haberleri teftiş ederken, Genel Başkanımızla ilgili bir altyazının kaldırılması emrini veriyor.

Böyle bir şey dünyada ne görülmüştür ne de duyulmuştur. Bu olay Türk demokrasisi adına kelimenin tam anlamıyla utanç vericidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanına bizzat sansür uygulamaktadır.

AKP iktidarının elinde Türkiye ne yazık ki herkesin birbirinden şüphelendiği bir ülke haline gelmiştir. Sadece bizler değil, sokaktaki sıradan, işinde gücünde, ekmeğinin peşinde olan insanlar bile “gözetim, denetim ve dinlenme” şüphesiyle dolaşmaktadır.  Sayın Başbakan’ın paranoyası bütün topluma bulaşmıştır.

Şimdi de çağdaş dünyanın, teknolojinin ve iletişimin yegâne unsurlarından biri olan internete el atılmıştır. İnsanların yazışmaları, düşünceleri ve hatta sıradan haberlere yapılan yorumlar bile kontrol altına, gözetim altına alınmak istenmektedir.

Torba Yasa ile yapılan düzenleme özü itibariyle “internet fişlemesinden” başka bir şey değildir. Devlet, kendi vatandaşlarının üzerine çöreklenmiştir. Basın özgürlüğü, haberleşme özgürlüğü, iletişim özgürlüğü ayaklar altına alınmıştır. Demokrasinin olmazsa olmazı olan hürriyetler, bizzat devlet ve iktidar denetimine alınmak istenmektedir.

Bunun adı demokrasi yobazlığıdır. AKP iktidarı demokrasi yobazıdır. En küçük bir eleştiriye dahi tahammül edemeyen bu iktidar ve Sayın Başbakan; herkesi eleştirmekten, herkese kafayı takmaktan, herkesi ezmekten geri durmamaktadır.

Fakat kendisine dokunulmasına izin vermemektedir. Devletin şefkatli, güven veren, sıcak eli gitmiş; yerine AKP diktatörlüğü gelmiştir. 

AKP iktidarı, Türkiye’ye, bu millete verebileceği en büyük zararı vermiştir. Özgürlükleri ortadan kaldırarak Adalete olan güveni yerle bir etmiştir. Bu iktidar döneminde rüşvet sıradan bir hal almıştır. Rüşvetsiz hiçbir iş görülmemektedir.

Bu devran daha fazla böyle devam etmeyecektir. Milletimiz olup biten her şeyin farkındadır. Cebinden, alın terinden çalınan milyar dolarların hesabını bu dünyada soracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, milletimizin her kuruşunun takipçisi olmaya devam edecektir.

Benzer İçerikler