TBMM BAŞKANVEKİLİ SN; Celal ADAN ‘IN TBMM 9. BİRLEŞİMİNİ AÇIŞ KONUŞMASI 23.EKİM.2018

Saygıdeğer milletvekilleri,

 Öncelikle sizlerin şahsında millet iradesinin tecelligâhı olan kutlu meclisimizin manevi şahsiyetini hürmet ve saygıyla selamlıyorum.

 Meclis’imiz memleketin istiklalini ve istikbalini çiğnetmeme uğruna şehadete yürüyen Kurtuluş Savaşı kahramanlarının emanetidir, Bu meclis hürriyete Sevdalı milletimizin Şahdamarıdır.

 Milletvekili seçildiğimizde aldığımız, mazbata temsilcisi olduğumuz milletin bizlere emaneten verdiği Vatan tapularıdır.

 Her birinin üzerinde; aziz ve mübarek Şehit kanlarının, Anadolu bozkırının Dört yandan yükselen duaların  cefâkar halkımızın alın teri ve göz nurunun hatırı vardır.

 Bu meclis; bağımsız bir Türkiye mücadelesinin, Ankara merkezli milletimizin medeniyet ve dünya tasavvurunun  karargâhıdır.

Bu hayalimizi yok etmek isteyenlere de tarihi boyunca tavsiye Siz duruşu yine meclisin mensupları göstermiştir.

Düşman Polatlı'ya kadar varmışken; Ankara'dan çekilmeyi reddeden kurucu 1. meclisin ruhu bu çatı altında dimdik ayaktadır. Yüreklerimizde Gazi Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarının sesi hala yankılanmaktadır.

 15 Temmuz gecesi İşgalci ihanet şebekesine karşı başını eğmeyen parlamenter arkadaşlarımız bu ruhun halen yaşadığını dosta düşmana bir kez daha ispat etmişlerdir.

 Meclisimizin sınırlarını etrafını ören duvarlarla çevrili değildir. Meclisimizin hakiki sınırları Türk milletinin hür olarak soluk alıp verdiği her bir karış toprağa kadar uzanabilmektedir.

 Bu çatı çökmesin, Türk'ün son bağımsız Devleti yıkılmasın milletimizin ay ve yıldızı gökyüzünde ebediyen parıldasın diyen canından vazgeçmeye daima hazır duran vatandaşlarımızın kalpleri bu meclisin hakiki merkezidir.

Bu şuurla milletin Meclisi'nde yer aldığım gibi yine bu şuurla Cenab-ı Allah milletimize hizmet etmeyi nasip etsin.

 Bu vesile ile yasama döneminin ailelerimize, milletimize, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi en derin Saygılarımla selamlıyorum.

Benzer İçerikler